بیانیه پایانی هفدهمین کنفرانس بین المللی منابع انسانی

برگزاری کنفرانس توســعه منابع انسانی و مشــارکت علمی و حرفه ای و همفکری مدیران، صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان این حوزه و انتشار تجارب و دیدگاه های آنان، فرصت و زمینه مناسبی را جهت ارتقای حرفه ای منابع انسانی و توجه به موضوعات و چالش های محوری این حوزه در سطوح فردی، سازمانی و ملی فراهم نموده اســت.

این مهم بواسطه استمرار، سعی و تالش فراوان و اجتماع اندیشمندان، نخبگان، سیاستگذاران، برنامه ریزان و روند پژوهان کشور باعث جریان سازی، ادبیات سازی و فرهنگ سازی موضوعات مهم و نوپدید در این زمینه علمی شده و نیز بستر را برای ارائه الگوهای نوین و تجارب زیسته مدیران موفق منابع انسانی فراهم آورده است.

دانلود فایل بیانیه

دانلود فایل ارائه مهندس شجاعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 2 =

error: Content is protected !!