مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگي: سيد عمادالدين شجاعی
تاريخ تولد: 1353
سوابق تحصيلی :
• كارشناسی مديريت صنعتی
• كارشناسی ارشد مديريت اجرايی MBA

تجارب كاري:
مشاور ارشد منابع انسانی بنگاه های بزرگ خدماتی و صنعتی نظیر بانک تجارت، شرکت ملی صنایع مس، پتروشیمی بندر امام ، ‏شرکت فولاد خوزستان و …
مدیر عامل مؤسسه نواندیشان علم و تدبیر سامان (1391 تا کنون)
كارشناس ارشد مشاوره و تحقيق سازمان مديريت صنعتي ايران – 6 سال
مدير گروه توسعه منابع انساني مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني – 8 سال
مشاور مدیر عامل پتروشیمی زاگرس در حوزه منابع انسانی
ساير سوابق و مسئوليت‌های كاري پیشین:
رئيس كميته رهبري و استراتژي منابع انساني ” انجمن منابع انساني ايران“
عضو كميته علمي انجمن منابع انساني ايران
عضو شوراي سياست‌گذاري انجمن منابع انساني ايران
عضو كميته علمي كنفرانس منابع انساني ايران
عضو شوراي سياست‌گذاري كنفرانس منابع انساني ايران
عضو كميته علمي جايزه تعالي منابع انساني ايران
عضو كميته داوري جايزه تعالي منابع انساني ايران
رئیس هیئت مدیره مؤسسه برهان دانش و عماد تدبیر

مدير مسئول و مدير پروژه بيش از 100پروژه كاربردي، مطالعاتي و تحقيقاتي در حوزه‌هاي مختلف منابع انساني (طراحي و تدوين استراتژي منابع انساني، رضايت شغلي، تعهد سازماني، تعيين شايستگي‌ها و قابليت‌هاي مديريتي، كانون ارزيابي AC، جانشین‌پروری، بازنگري ساختار سازماني، تجزيه و تحليل شغل، مستندسازي تجربيات مديران، تعيين نيازهاي آموزشي مشاغل، طراحي سيستم‌هاي ارزيابي و مديريت عملكرد، ارزشيابي شاغلين و مشاغل، حقوق و دستمزد و جبران خدمات،کارانه، سیستم رفاه، طراحي و تدوين و استقرار نظام جامع منابع انساني و….) براي بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي و خدماتي كشور در حوزه‌هاي نفت و گاز، پتروشيمي، توانير، صنايع دفاع، فولاد سازي، انرژي هسته‌اي، صنعت خودرو، وزارت تعاون، بانك‌ها و ….
مدرس كارگاه‌هاي عملياتي و اجرايي در حوزه‌هاي، ساختار، تدوين استراتژي منابع انساني، تجزيه و تحليل مشاغل، ارزشيابي مشاغل، جبران خدمات و سيستم حقوق و دستمزد، طراحی سیستم کارانه و پاداش، ارزيابي عملكرد، نظام جانشيني و جايگزيني مديران، نيازسنجي و اثربخشی آموزشی، ارتقاء وترفيع، تعيين شايستگی‌های مديران و كانون ارزيابی، انگيزش و رضايت شغلی، نظام پيشنهادها و ساير حوزه‌های كاربردی در حوزه منابع انسانی


عناوین برخی از پروژه‌هاي اجرا شده
با مسئولیت مجری طرح

ردیفعنوان طرح/پروژهکارفرما
1بازنگری و تدوين استراتژی های كلان و برنامه های اجرايی منابع انسانی شركت ملی صنایع پتروشيمی ایرانمديريت آموزش، نيروي انسانی و توسعه وزارت نفت
2طراحی نظام پيشنهادات و ارتقاء تا سطح QCC ستاد و شرکت‌های تابعهشركت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران
3طراحی و تدوین نقشه راه نظام جامع منابع انسانی ستاد و شرکت‌های تابعهشركت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران
4طراحي نظام جانشيني و جايگزيني ستاد و شرکت‌های تابعهشركت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران
5نيازسنجي آموزشي مديران ارشد ستاد و شرکت‌های تابعهشركت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران
6بررسی جبران خدمات و سایر عوامل کیفی مؤثر بر رضایت کارکنان و تدوین اقدامات بهبودهولدینگ پتروشیمی بندر امام
7شناخت، عارضه‌يابي و تدوین نقشه راه حوزه منابع انسانيشرکت پتروشیمی بندر امام (كيميا)
8شناسایی و بهبود عوامل مؤثر بر میزان رضایت از جبران خدمات کارکنانشرکت پتروشیمی بندر امام (كيميا)
9طراحی و استقرار نظام تحول منابع انسانیشركت پتروشيمي اميركبير
10بازآرایی ساختار سازمانیشركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه
11طراحي و تدوين نظام ارزشيابي شغل و شاغلشركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه
12آناليز هزينه‌هاي جبران خدمات فعلي و تعيين وضع مطلوبشركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه
13اصلاح نظام ارزيابي عملكرد و پاداش ماهيانهشركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه
14طراحی و تدوین نظام حقوق و دستمزدشركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه
15طراحی سیستم کارانهشركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه
16بازآرایی ساختار سازمانیشرکت پتروشیمی خراسان
17طراحی نظام حقوق و دستمزد پرسنل تأمین اجتماعیشرکت پتروشیمی خراسان
18بازطراحی سیستم کارانه نظام ارتقاء، انتصاب و تبدیل وضعیتشرکت پتروشیمی خراسان
19طراحی نظام جذب و استخدامشرکت پتروشیمی خراسان
20بازآرایی ساختار سازمانیشرکت پتروشیمی زاگرس
21ارزشيابي شاغلين و استقرار کارکنان روی ساختار اصلی و سایهشرکت پتروشیمی زاگرس
22طراحی و تدوین نظام حقوق و دستمزدشرکت پتروشیمی زاگرس
23بازطراحی سیستم کارانهشرکت پتروشیمی زاگرس
24طراحی و تدوین سیستم ارتقاء، ترفیع، جابجایی، انتقال و پذیرش مدرک تحصیلیشرکت پتروشیمی زاگرس
25تدوین شرح وظایف و تعیین نیازهای ‏آموزشی مشاغلشرکت پتروشیمی زاگرس
26بازطراحی سیستم ارزیابی و مدیریت ‏عملکرد‏شرکت پتروشیمی زاگرس
27پشتیبانی و نظارت بر اجرا و بهبود زیرسیستم‌های نظام جامع منابع انسانی‏ شرکت پتروشیمی زاگرس مشتمل بر جذب و استخدام، ساختار سازمانی، ارزشیابی شغل و شاغل، شرح وظایف، ارتقاء، ترفیع، پذیرش و تعدیل مدرک تحصیلی، ارزیابی و مدیریت عملکرد،آموزش، نظام جانشینی و جایگزینی، نظام جبران خدمات، رضایت شغلی و تحصیلی، ارزیابی و مدیریت عملکرد،آموزش، نظام جانشینی و جایگزینی، نظام جبران خدمات، رضایت شغلی و …شرکت پتروشیمی زاگرس
28آسیب شناسی و تدوین نقشه راه اصلاح نظام جبران ‏خدماتشرکت پتروشیمی جم
29عارضه‌یابی و شناسایی اقدامات اصلاحی و پروژه‌های بهبود حوزه منابع انسانیشرکت پتروشیمی پردیس
30همکاری و ارائه مشاوره‌های لازم در خصوص اصلاح و بهبود نظام جبران خدمات کارکنانشرکت پتروشیمی پردیس
31تدوين دستور العمل حقوق و دستمزد و آيين نامه هاي مربوط به پاداش و سيستم رفاه و باز طراحي و تدوين دستورالعمل سيستم كارانهشرکت پتروشیمی پردیس
32تدوين استراتژي منابع انسانيشركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (IOEC)
33بازطراحي ساختار سازمانيشركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (IOEC)
34تجزيه و تحليل مشاغلشركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (IOEC)
35تعيين استانداردهاي آموزشيشركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (IOEC)
36طراحی نظام ارزيابي عملكردشركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (IOEC)
37بازطراحی نظام جبران خدماتشركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (IOEC)
38تجزيه و تحليل و تدوین شرح مشاغلبانک تجارت
39طراحی و تدوین آیین نامه و دستورالعمل اجرایی جذب و استخدامبانک تجارت
40طراحی سیستم ارتقاء، انتصاب و جایگزینیبانک تجارت
41باز طراحی نظام طبقه‌بندی مشاغلبانک تجارت
42مستندسازي 20 تجربه برتر حوزه منابع انسانيسازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
43طراحي نظام جامع منابع انسانيشركت برق منطقه‌اي فارس
44تدوين استراتژي منابع انسانيشركت فولاد خوزستان
45شناخت وضعيت عملكردي و ادراكي كاركنان درخصوص ابعاد و معيارهاي نظام جبران خدماتشركت فولاد خوزستان
46آناليز بهاي تمام شده نيروي انسانيشركت فولاد خوزستان
47بازطراحي تركيب عوامل دربرگيرنده خدمات رفاهي و درمانيشركت فولاد خوزستان
48عارضه يابي حوزه منابع انسانيشركت فولاد آلياژي ايران (يزد)
49طراحي و تدوين استراتژي منابع انسانيشركت فولاد آلياژي ايران (يزد)
50اصلاح و بازنگري ساختار سازماني و ارزشيابي شغل و شاغلشركت فولاد آلياژي ايران (يزد)
51بازنگري و اصلاح سيستم حقوق و دستمزد و ارزيابي عملكردشركت فولاد آلياژي ايران (يزد)
52طراحي و تدوين استراتژي منابع انساني با مدل نقاط مرجع استراتژيك (SRP)شركت صنايع هواپيماسازي ایران
53طراحي و تدوين استراتژي منابع انسانيشركت مگاموتور
54بازنگري و ارتقاي نظام پيشنهادات تا سطح گروه‌هاي كيفيتشركت مگاموتور
55طراحي و اجراي سيستم سنجش ادوراي شاخص هاي ادراكي كاركنانشركت مگاموتور
56تعيين معيارهاي شايستگي سازمان و مشاغل كليديشركت مگاموتور
57بازنگري و اصلاح ساختار سازمانيشركت صنعتي نيرو محركه
58تجزيه و تحليل مشاغلشرکت صنعتی نیرومحرکه
59طراحي و تدوين نظام ارزشيابي شغل و شاغلشرکت صنعتی نیرومحرکه
60طراحي و تدوين نظام جبران خدماتشرکت صنعتی نیرومحرکه
61طراحي و تدوين نظام مديريت و ارزيابي عملكردشرکت صنعتی نیرومحرکه
62طراحي و تدوين نظام ارتقاء و ترفيعشرکت صنعتی نیرومحرکه
63عارضه‌يابي حوزه منابع انسانيگروه كارخانجات صنعتي ساران
64طراحي و تدوين نظام ارزشيابي شغل و شاغلگروه كارخانجات صنعتي ساران
65آناليز هزينه‌هاي جبران خدمات فعلي و تعيين وضع مطلوبگروه كارخانجات صنعتي ساران
66طراحي نظام ارزيابي عملكرد و پرداخت متغيرگروه كارخانجات صنعتي ساران
67طراحي نظام ارتقا و ترفيعگروه كارخانجات صنعتي ساران
68شناخت و عارضه‌يابي حوزه منابع انسانيشركت داروسازي ثامن
69بازنگري و اصلاح ساختار سازمانيشركت داروسازي ثامن
70تجزيه و تحليل مشاغلشركت داروسازي ثامن
71طراحي و تدوين نظام ارزشيابي شغل و شاغلشركت داروسازي ثامن
72طراحي و تدوين نظام ارزيابي عملكردشركت داروسازي ثامن
73طراحي و تدوين نظام جبران خدماتشركت داروسازي ثامن
74عارضه‌يابي و شناخت حوزه منابع انسانيگروه صنايع غذايي سوليكو (گروه كاله، گوشتي ايران و …)
75طراحي و تدوين استراتژي منابع انسانيگروه صنايع غذايي سوليكو (گروه كاله، گوشتي ايران و …)
76طراحي و تدوين نظام جبران خدمات (حقوق و دستمزد، آكورد، رفاهيات)گروه صنايع غذايي سوليكو (گروه كاله، گوشتي ايران و …)
77تجزيه و تحليل مشاغلگروه صنايع غذايي سوليكو (گروه كاله، گوشتي ايران و …)
78بازآرایی ساختار سازمانیشرکت افرانت
79مطالعه و شناسايي عوامل موثر بر ارتقاء سطح خدمات رفاهي كاركنانبانك كشاورزي
80تعيين استانداردهاي آموزشي مشاغل کارکنانوزارت تعاون
81ارزشيابي و رتبه‌بندي مشاغل و طراحي سيستم حقوق و دستمزد ارتقاء و ارزيابي عملكردشركت‌هاي گروه نيكان
82پایش رضایت شغلی، آسیب شناسی ادراکی و عملکردی حوزه های منتخب منابع انسانی و تدوین نقشه راه بهبودشرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران