دوره کارگاهی مدیریت منابع انسانی ویژه صنعت نفت

سید عمادالدین شجاعی

معرفی دوره مسایل و چالش‌های مدیریت منابع انسانی حاکم بر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی برخوردار است. تجارب قریب به بیست و پنج ساله‌ی مدرس دوره در طراحی، اجرا و استقرار فرآیندهای مرتبط با حوزه‌ی منابع انسانی در صنعت نفت نظیر طراحی ساختار سازمانی، ارزشیابی شغل و شاغل، بازطراحی سیستم‌های […]

چالش های جاری سازی استراتژی منابع انسانی

هفدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانیحکمرانی هوشمند منابع انسانی موضوع کارگاه:چالش های جاری سازی استراتژی منابع انسانی در بنگاه های ایرانی مهندس عمادالدین شجاعیمشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

بیانیه پایانی هفدهمین کنفرانس بین المللی منابع انسانی

برگزاری کنفرانس توســعه منابع انسانی و مشــارکت علمی و حرفه ای و همفکری مدیران، صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان این حوزه و انتشار تجارب و دیدگاه های آنان، فرصت و زمینه مناسبی را جهت ارتقای حرفه ای منابع انسانی و توجه به موضوعات و چالش های محوری این حوزه در سطوح فردی، سازمانی و ملی […]

هفدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی،حکمرانی هوشمند منابع انسانی

به دنبال برگزاری موفقیت آمیز شانزدهمین كنفرانس توسعه منابع انسانی در سال های گذشته كه توجه جامعه علمي و مديريتی كشور را به خود جلب كرد، سازمان مدیریت صنعتی ” هفدهمین كنفرانس بین المللی توسعه منابع انساني ” را در 21و 20 دی ماه 1400 برگزار خواهد كرد. از عموم صاحب نظران، استادان، فرهيختگان، دست […]

گام هفتم: چگونگي طراحي و اتصال تسهيلات و خدمات رفاهي به سيستم جبران خدمات

سید عمادالدین شجاعی

چكيده بسياري از انديشمندان مديريت منابع انساني معتقدند مهم‌ترين و حساسيت برانگيزترين كاركرد حوزه منابع انساني جبران خدمات است. در شماره قبلي از سلسله مقالات گام به گام تا استقرار نظام جامع منابع انساني، به چگونگي طراحي و تدوين سيستم حقوق و دستمزد در عمل پرداختيم. همانطور كه در مقاله گام ششم: “طراحي نظام جبران […]

گام ششم: طراحي نظام جبران خدمات

1- مقدمه گام ششم مجموعه مقالات گام به گام تا استقرار نظام جامع منابع انساني، به “طراحي نظام جبران خدمات” اختصاص دارد؛ در اين مقاله ضمن ارائه توضيحات تفصيلي پيرامون اصول اصلي طراحي نظام جبران خدمات به چگونگي طراحي و تدوين سيستم حقوق و دستمزد در عمل مي‌پردازيم. 2- تعريف جبران خدمات و حقوق و […]

گام پنجم: ارزشيابي و رتبه‌بندي مشاغل

1- مقدمه در شماره‌ قبلي مجموعه مقالات گام به گام تا استقرار نظام جامع منابع انساني، به چگونگي تجزيه و تحليل مشاغل پرداختيم. يكي از كاربردهاي اصلي تجزيه و تحليل، ارزشيابي و رتبه‌بندي مشاغل است كه به عنوان يكي از زيرساختهاي اصلي در طراحي ساير زيرسيستمهاي منابع انساني مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين مقاله […]

افتتاحیه نخستین دوره کانون ارزیابی روسای شعب کلیدی بانک تجارت

افتتاحیه نخستین دوره کانون ارزیابی روسای شعب کلیدی بانک تجارت با حضور مدیرعامل محترم جناب آقای دولت آبادی و مدیران ارشد بانک .. و مدیر پروژه مهندس سید عمادالدین شجاعی نظام جانشینی بانک تجارت پروژه ای است به منظور شایسته یابی ، شایسته گزینی کارکنان مشاغل کلیدی در دوفاز اصلی به مدیریت آقای مهندس سید […]

گام چهارم: تجزيه و تحليل مشاغل

1- مقدمهدر شماره‌هاي قبلي مجموعه مقالات گام به گام تا استقرار نظام جامع منابع انساني، به نحوه عارضه‌يابي اين حوزه و همچنين چگونگي تعيين وضعيت مطلوب زيرسيستمهاي حوزه منابع انساني (تدوين استراتژي منابع انساني)، نحوه تعيين پروژه‌هاي بهبود و اقدامات اصلاحي مورد نياز جهت استقرار نظام جامع منابع انساني اشاره گرديد. بدون ترديد، نقشه راه […]

گام سوم: تدوين نقشه راه نظام جامع منابع انسانی

1- مقدمه شايد بارها كتابها و داستانهايي را خوانده باشيد و يا افسانه‌هايي را شنيده باشيد كه در آنها سخن از يافتن گنجهايي پنهان باشد؛ در اين داستانها، همواره براي يافتن گنج ابتدا جستجوگران به دنبال يافتن نقشه گنج هستند و بدون در اختيار داشتن نقشه و راهنماي يافتن گنج، پيدا كردن آن و دستيابي […]

error: Content is protected !!