بایگانی دسته بندی ها اخبار

دوره کارگاهی مدیریت منابع انسانی ویژه صنعت نفت

سید عمادالدین شجاعی

معرفی دوره مسایل و چالش‌های مدیریت منابع انسانی حاکم بر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی برخوردار است. تجارب قریب به بیست و پنج ساله‌ی مدرس دوره در طراحی، اجرا و استقرار فرآیندهای مرتبط با حوزه‌ی منابع انسانی در صنعت نفت نظیر طراحی ساختار سازمانی، ارزشیابی شغل و شاغل، بازطراحی سیستم‌های […]

چالش های جاری سازی استراتژی منابع انسانی

هفدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانیحکمرانی هوشمند منابع انسانی موضوع کارگاه:چالش های جاری سازی استراتژی منابع انسانی در بنگاه های ایرانی مهندس عمادالدین شجاعیمشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

بیانیه پایانی هفدهمین کنفرانس بین المللی منابع انسانی

برگزاری کنفرانس توســعه منابع انسانی و مشــارکت علمی و حرفه ای و همفکری مدیران، صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان این حوزه و انتشار تجارب و دیدگاه های آنان، فرصت و زمینه مناسبی را جهت ارتقای حرفه ای منابع انسانی و توجه به موضوعات و چالش های محوری این حوزه در سطوح فردی، سازمانی و ملی […]

هفدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی،حکمرانی هوشمند منابع انسانی

به دنبال برگزاری موفقیت آمیز شانزدهمین كنفرانس توسعه منابع انسانی در سال های گذشته كه توجه جامعه علمي و مديريتی كشور را به خود جلب كرد، سازمان مدیریت صنعتی ” هفدهمین كنفرانس بین المللی توسعه منابع انساني ” را در 21و 20 دی ماه 1400 برگزار خواهد كرد. از عموم صاحب نظران، استادان، فرهيختگان، دست […]

افتتاحیه نخستین دوره کانون ارزیابی روسای شعب کلیدی بانک تجارت

افتتاحیه نخستین دوره کانون ارزیابی روسای شعب کلیدی بانک تجارت با حضور مدیرعامل محترم جناب آقای دولت آبادی و مدیران ارشد بانک .. و مدیر پروژه مهندس سید عمادالدین شجاعی نظام جانشینی بانک تجارت پروژه ای است به منظور شایسته یابی ، شایسته گزینی کارکنان مشاغل کلیدی در دوفاز اصلی به مدیریت آقای مهندس سید […]

error: Content is protected !!