بایگانی دسته بندی ها مقالات

گام هفتم: چگونگي طراحي و اتصال تسهيلات و خدمات رفاهي به سيستم جبران خدمات

سید عمادالدین شجاعی

چكيده بسياري از انديشمندان مديريت منابع انساني معتقدند مهم‌ترين و حساسيت برانگيزترين كاركرد حوزه منابع انساني جبران خدمات است. در شماره قبلي از سلسله مقالات گام به گام تا استقرار نظام جامع منابع انساني، به چگونگي طراحي و تدوين سيستم حقوق و دستمزد در عمل پرداختيم. همانطور كه در مقاله گام ششم: “طراحي نظام جبران […]

گام ششم: طراحي نظام جبران خدمات

1- مقدمه گام ششم مجموعه مقالات گام به گام تا استقرار نظام جامع منابع انساني، به “طراحي نظام جبران خدمات” اختصاص دارد؛ در اين مقاله ضمن ارائه توضيحات تفصيلي پيرامون اصول اصلي طراحي نظام جبران خدمات به چگونگي طراحي و تدوين سيستم حقوق و دستمزد در عمل مي‌پردازيم. 2- تعريف جبران خدمات و حقوق و […]

گام پنجم: ارزشيابي و رتبه‌بندي مشاغل

1- مقدمه در شماره‌ قبلي مجموعه مقالات گام به گام تا استقرار نظام جامع منابع انساني، به چگونگي تجزيه و تحليل مشاغل پرداختيم. يكي از كاربردهاي اصلي تجزيه و تحليل، ارزشيابي و رتبه‌بندي مشاغل است كه به عنوان يكي از زيرساختهاي اصلي در طراحي ساير زيرسيستمهاي منابع انساني مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين مقاله […]

گام چهارم: تجزيه و تحليل مشاغل

1- مقدمهدر شماره‌هاي قبلي مجموعه مقالات گام به گام تا استقرار نظام جامع منابع انساني، به نحوه عارضه‌يابي اين حوزه و همچنين چگونگي تعيين وضعيت مطلوب زيرسيستمهاي حوزه منابع انساني (تدوين استراتژي منابع انساني)، نحوه تعيين پروژه‌هاي بهبود و اقدامات اصلاحي مورد نياز جهت استقرار نظام جامع منابع انساني اشاره گرديد. بدون ترديد، نقشه راه […]

گام سوم: تدوين نقشه راه نظام جامع منابع انسانی

1- مقدمه شايد بارها كتابها و داستانهايي را خوانده باشيد و يا افسانه‌هايي را شنيده باشيد كه در آنها سخن از يافتن گنجهايي پنهان باشد؛ در اين داستانها، همواره براي يافتن گنج ابتدا جستجوگران به دنبال يافتن نقشه گنج هستند و بدون در اختيار داشتن نقشه و راهنماي يافتن گنج، پيدا كردن آن و دستيابي […]

گام دوم: تدوين استراتژي منابع انساني با استفاده از رويكرد SRP

مقدمه: مديريت منابع انساني، هنگامي بيشترين اثر بخشي را خواهد داشت كه تصميمات اتخاذ شده با نقطه‌اي كه تصميمات در آن اجرا ميشود، بيشترين نزديكي ممكن را داشته باشد. در گذشته، واحد‌هاي منابع انساني دستاوردها خود رابر حسب ميزان مشغله‌اي كه داشتند، تعداد افرادي كه مصاحبه و استخدام مي‌كردند، تعداد ساعات آموزشي ارائه شده و […]

گام اول: شناخت و عارضه‌يابي حوزه منابع انساني

مقدمهامروزه اطلاعات و دانش با زندگي بشر چنان درهم آميخته شده است كه عصر حاضر را عصر اطلاعات ناميده‌اند. در اين شرايط نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزايي در موفقيت يا شكست سازمانها دارد. در نتيجه انديشه‌هاي تازه و دگرگوني‌هاي ريشه‌اي كه در قلمروي مديريت منابع انساني پديد آمده بي […]

error: Content is protected !!