بایگانی برچسب: تسهیلات

گام هفتم: چگونگي طراحي و اتصال تسهيلات و خدمات رفاهي به سيستم جبران خدمات

سید عمادالدین شجاعی

چكيده بسياري از انديشمندان مديريت منابع انساني معتقدند مهم‌ترين و حساسيت برانگيزترين كاركرد حوزه منابع انساني جبران خدمات است. در شماره قبلي از سلسله مقالات گام به گام تا استقرار نظام جامع منابع انساني، به چگونگي طراحي و تدوين سيستم حقوق و دستمزد در عمل پرداختيم. همانطور كه در مقاله گام ششم: “طراحي نظام جبران […]

error: Content is protected !!