بایگانی برچسب: جبران خدمت

گام هفتم: چگونگي طراحي و اتصال تسهيلات و خدمات رفاهي به سيستم جبران خدمات

سید عمادالدین شجاعی

چكيده بسياري از انديشمندان مديريت منابع انساني معتقدند مهم‌ترين و حساسيت برانگيزترين كاركرد حوزه منابع انساني جبران خدمات است. در شماره قبلي از سلسله مقالات گام به گام تا استقرار نظام جامع منابع انساني، به چگونگي طراحي و تدوين سيستم حقوق و دستمزد در عمل پرداختيم. همانطور كه در مقاله گام ششم: “طراحي نظام جبران […]

گام ششم: طراحي نظام جبران خدمات

1- مقدمه گام ششم مجموعه مقالات گام به گام تا استقرار نظام جامع منابع انساني، به “طراحي نظام جبران خدمات” اختصاص دارد؛ در اين مقاله ضمن ارائه توضيحات تفصيلي پيرامون اصول اصلي طراحي نظام جبران خدمات به چگونگي طراحي و تدوين سيستم حقوق و دستمزد در عمل مي‌پردازيم. 2- تعريف جبران خدمات و حقوق و […]

error: Content is protected !!