بایگانی برچسب: شاخص شرح شغل

گام چهارم: تجزيه و تحليل مشاغل

1- مقدمهدر شماره‌هاي قبلي مجموعه مقالات گام به گام تا استقرار نظام جامع منابع انساني، به نحوه عارضه‌يابي اين حوزه و همچنين چگونگي تعيين وضعيت مطلوب زيرسيستمهاي حوزه منابع انساني (تدوين استراتژي منابع انساني)، نحوه تعيين پروژه‌هاي بهبود و اقدامات اصلاحي مورد نياز جهت استقرار نظام جامع منابع انساني اشاره گرديد. بدون ترديد، نقشه راه […]

error: Content is protected !!