بایگانی برچسب: شاخص عملکرد

گام اول: شناخت و عارضه‌يابي حوزه منابع انساني

مقدمهامروزه اطلاعات و دانش با زندگي بشر چنان درهم آميخته شده است كه عصر حاضر را عصر اطلاعات ناميده‌اند. در اين شرايط نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزايي در موفقيت يا شكست سازمانها دارد. در نتيجه انديشه‌هاي تازه و دگرگوني‌هاي ريشه‌اي كه در قلمروي مديريت منابع انساني پديد آمده بي […]

error: Content is protected !!