بایگانی برچسب: طبقه بندی مشاغل به روش امتیازی

گام پنجم: ارزشيابي و رتبه‌بندي مشاغل

1- مقدمه در شماره‌ قبلي مجموعه مقالات گام به گام تا استقرار نظام جامع منابع انساني، به چگونگي تجزيه و تحليل مشاغل پرداختيم. يكي از كاربردهاي اصلي تجزيه و تحليل، ارزشيابي و رتبه‌بندي مشاغل است كه به عنوان يكي از زيرساختهاي اصلي در طراحي ساير زيرسيستمهاي منابع انساني مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين مقاله […]

error: Content is protected !!