بایگانی برچسب: طراحی از بالا به پایین

گام سوم: تدوين نقشه راه نظام جامع منابع انسانی

1- مقدمه شايد بارها كتابها و داستانهايي را خوانده باشيد و يا افسانه‌هايي را شنيده باشيد كه در آنها سخن از يافتن گنجهايي پنهان باشد؛ در اين داستانها، همواره براي يافتن گنج ابتدا جستجوگران به دنبال يافتن نقشه گنج هستند و بدون در اختيار داشتن نقشه و راهنماي يافتن گنج، پيدا كردن آن و دستيابي […]

error: Content is protected !!